Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

0938 248 478

0987 759 004

Máy li tâm

MODEL : GP0032

Máy li tâm

Máy khuấy mủ latex

MODEL : GP0034

Máy khuấy mủ latex

Bồn trung chuyển

MODEL : GP0035

Bồn trung chuyển

Bồn chứa mủ

MODEL : GP0036

Bồn chứa mủ

Bơm màng

MODEL : GP0037

Bơm màng

Tháp khử mùi

MODEL : GP0038

Tháp khử mùi