Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

0938 248 478

0987 759 004

Tư vấn và thiết kế

Tư vấn và thiết kế

- Tư vấn và thiết kế các công trình xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su
- Tư vấn và thiết kế các công trình điện dân dụng và công nghiệp
- Tư vấn và thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chi tiết

Xử lý nước thải

Xử lý nước thải

- Gia phú cung cấp các dịch vụ liên quan đến xây dựng và vận hành xử lý nước thải cho các nhà máy sản xuất.
- Các dịch vụ này cho phép Gia Phú có thể tham gia cụ thể từng chi tiết khi bắt đầu có ý tưởng dự án đến khi đi vào hoạt động vận hành nhà máy xử lý nước thải.

Chi tiết

Lắp đặt vận hành chuyển giao công nghệ

Lắp đặt vận hành chuyển giao công nghệ

- Lắp đặt các dây chuyền chế biến mủ cao su SVR3L, SVR10/20, Latex, Compose, RSS.
- Hướng dẫn vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các công ty chế biến mủ cao su.
- Lắp đặt hệ thống điện, tự động hóa cho các xí nghiệp, nhà máy.

Chi tiết

Sửa chữa- bảo trì      hệ thống cơ điện

Sửa chữa- bảo trì hệ thống cơ điện

- Sửa chữa bảo trì các thiết bị cơ khí, hệ thống điện hư hỏng trong các dây chuyền chế biến mủ cao su.
- Sửa chữa bảo trì định kì hệ thống cơ điện cho các nhà máy.

Chi tiết

Trang12