Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

0938 248 478

0987 759 004

Xử lý nước thải

27/10/2011

- Gia phú cung cấp các dịch vụ liên quan đến xây dựng và vận hành xử lý nước thải cho các nhà máy sản xuất.
- Các dịch vụ này cho phép Gia Phú có thể tham gia cụ thể từng chi tiết khi bắt đầu có ý tưởng dự án đến khi đi vào hoạt động vận hành nhà máy xử lý nước thải.
+ Tư vấn các dự án về xử lý nước thải
+ Quản lý các dự án về xử lý nước thải
+ Xây dựng các dự án về xử lý nước thải
+ Cung cấp thiết bị các dự án về xử lý nước thải
+ Hỗ trợ vận hành các dự án về xử lý nước thải
 

 


 

Tin khác:

  • Lắp đặt vận hành chuyển giao công nghệ (27/10/2011)
  • Sửa chữa- bảo trì hệ thống cơ điện (27/10/2011)
  • Cung cấp thiết bị điện (27/10/2011)
  • Bảo hành (27/10/2011)
  • Tư vấn và thiết kế (27/10/2011)